Nytt stempel på Paralgin forte tabletter fra august 2017:

 

 

*Nye foto av tabletten kommer i felleskatalogen i slutten av september.