Godkjent preparatomtale, sist oppdatert 15.10.2014 

Trampalgin® er et kombinasjonspreparat som inneholder virkestoffene tramadol 37,5 mg og paracetamol 325 mg. Brukes ved moderate til sterke smerter.

• Effektiv i lavere styrker, for pasientens skyld

• Anbefalt startdose 2 tabletter og videre ved behov 1-2 tabletter inntil maks 8 tabletter daglig med 6 timers intervall

Trampalgin® er det første og eneste tramadol kombinasjonspreparat i Norge.1 Hensikten er å tilby et preparat som kan gi god smertelindrende effekt med lavere totalmengde av virkestoffene enn de tramadol og paracetamol tabletter som er tilgjengelig i dag. På denne måten vil risiko for bivirkninger kunne reduseres.

Kombinasjonspreparatet vil også kunne gjøre behandlingen enklere for pasientene som trenger både tramadol og paracetamol.

Trampalgin® er et preparat innen området kortvirkede opioider og kan tilpasses til ulike typer tilstander der smertene er av kort varighet eller lang varighet og hvor kortvirkede opioider er egnet for pasientens behov for smertelindring.2 Eksempel på to aktuelle tilstander er smerter etter håndkirurgi og korsryggsmerter. Mer om behandling ved disse tilstandene kan du lese i følgende artikler:

Smerter etter håndkirurgi:3

Rawal N et al: Tramadol/paracetamol combination tablet for postoperative pain following ambulatory hand surgery: a double-blind, double-dummy, randomized, parallel-group trial. J Pain Res. 2011 Apr 8, 4:103-110   

Korsryggsmerter:4

Serge Perrot et al: Efficacy and tolerability of paracetamol/tramadol (325mg/37,5mg) combination treatment compared with tramadol (50 mg) monotherapy in patients with sub acute low back pain: A multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, 10 day treatment study. Clinical Therapeutics, 2006 October 6, 10: 1592-1606  

Trampalgin®, riktig bruk til rett pasient

Indikasjon:

 • Moderate til sterke smerter

Viktigste interaksjoner:

 • Tramadol kan indusere kramper og øke risikoen for kramper forårsaket av selektive SSRIer, SNRIer, TCA, antipsykotika og andre legemidler som senker krampeterskelen (bupropion, mirtazapin, tetrahydrocannabinol).

 • Samtidig terapeutisk bruk av serotoninerge midler, kan forårsake serotonintoksisitet

Viktige forsiktighetsregler:

 • Pasienten bør underrettes om å ikke bruke andre preparater som inneholder paracetamol eller tramadol samtidig

Kontraindikasjoner:

 • Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene

 • Akutt forgiftning med alkohol, hypnotika, sentralvirkende analgetika, opioider eller psykofarmaka.

 • Pågående behandling eller behandling med MAO-hemmere de siste 14 dager

 • Alvorlig leversvikt

 • Epilepsi som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved behandling

Dosering:

 • Anbefalt startdose 2 tabletter og videre ved behov 1-2 tabletter

 • Maks 8 tabletter daglig med 6 timers intervall

   

 

Referanser:

 1. Felleskatalogen, ATC register N02A X 52 Tramadol, kombinasjoner

 2. < >https://sites.helsedirektoratet.no/sites/bruk-av-opioider/ved-oppstart-av-behandling-/svake-kortvirkende-opioider/Sider/default.aspx
 3. Rawal N, Macquaire V, Catalá E, Berti M, Costa R, Wietlisbach M. Tramadol/paracetamol combination tablet for postoperative pain following ambulatory hand surgery: a double-blind, double-dummy, randomized, parallel-group trial. J Pain Res. 2011 Apr 8;4:103-10.

 4. Serge Perrot et al: Efficacy and tolerability of paracetamol/tramadol (325mg/37,5mg) combination treatment compared with tramadol (50 mg) monotherapy in patients with sub acute low back pain: A multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, 10 day treatment study. Clinical Therapeutics, 2006 October 6, 10: 1592-1606